Swaara Henrietta Savernake
"Myra"

e: SUCh Khalibadh Majsol u: LPI SVCh Twyborn Pride4 år
4 år

14,5 månad

10,5 månad

5,5 månad
4,5 månad

8 veckor
7 veckor

6,5 veckor
5 veckor