Nord Ch Klenod's Qhavat och Int Nord Ch Ronndal Oozing Style

Elvis och Blossom

Tack vare vänligt tillmötesgående och
gott samarbete med Christina Hagenes,
Suna Regens kennel, Norge, hade
Int Nord Ch Ronndal Oozing Style,
"Blossom", sin sista kull på
kennel Swaara.